รอบแจคพอทย้อนหลัง

MAJOR Jackpot

รอบวันที่ จ่ายแจคพอต สมาชิกที่ได้
18 พฤษภาคม 2564 43,751.04 รายชื่อสมาชิก
17 พฤษภาคม 2564 28,354.37 รายชื่อสมาชิก
16 พฤษภาคม 2564 47,071.86 รายชื่อสมาชิก
15 พฤษภาคม 2564 93,666.46 รายชื่อสมาชิก
14 พฤษภาคม 2564 42,424.89 รายชื่อสมาชิก
13 พฤษภาคม 2564 48,343.71 รายชื่อสมาชิก
12 พฤษภาคม 2564 74,539.51 รายชื่อสมาชิก
11 พฤษภาคม 2564 36,987.04 รายชื่อสมาชิก
10 พฤษภาคม 2564 32,634.17 รายชื่อสมาชิก
9 พฤษภาคม 2564 95,367.04 รายชื่อสมาชิก
8 พฤษภาคม 2564 36,606.14 รายชื่อสมาชิก
6 พฤษภาคม 2564 34,287.35 รายชื่อสมาชิก
3 พฤษภาคม 2564 86,122.58 รายชื่อสมาชิก
2 พฤษภาคม 2564 39,648.22 รายชื่อสมาชิก
1 พฤษภาคม 2564 26,235.75 รายชื่อสมาชิก
30 เมษายน 2564 82,304.48 รายชื่อสมาชิก
27 เมษายน 2564 58,652.37 รายชื่อสมาชิก
26 เมษายน 2564 72,474.67 รายชื่อสมาชิก
25 เมษายน 2564 86,813.90 รายชื่อสมาชิก
24 เมษายน 2564 43,884.63 รายชื่อสมาชิก

MINOR Jackpot

รอบวันที่ จ่ายแจคพอต สมาชิกที่ได้
17 พฤษภาคม 2564 159,166.30 รายชื่อสมาชิก
10 พฤษภาคม 2564 83,474.28 รายชื่อสมาชิก
3 พฤษภาคม 2564 127,106.31 รายชื่อสมาชิก
26 เมษายน 2564 166,840.01 รายชื่อสมาชิก
19 เมษายน 2564 83,065.20 รายชื่อสมาชิก
12 เมษายน 2564 190,612.03 รายชื่อสมาชิก
5 เมษายน 2564 78,199.84 รายชื่อสมาชิก
29 มีนาคม 2564 101,004.42 รายชื่อสมาชิก
22 มีนาคม 2564 95,492.61 รายชื่อสมาชิก
15 มีนาคม 2564 147,212.13 รายชื่อสมาชิก
8 มีนาคม 2564 92,868.49 รายชื่อสมาชิก
1 มีนาคม 2564 107,287.37 รายชื่อสมาชิก
22 กุมภาพันธ์ 2564 81,360.09 รายชื่อสมาชิก
15 กุมภาพันธ์ 2564 104,510.75 รายชื่อสมาชิก
8 กุมภาพันธ์ 2564 130,597.35 รายชื่อสมาชิก
1 กุมภาพันธ์ 2564 137,547.52 รายชื่อสมาชิก
25 มกราคม 2564 166,667.87 รายชื่อสมาชิก
18 มกราคม 2564 83,185.07 รายชื่อสมาชิก
11 มกราคม 2564 154,069.85 รายชื่อสมาชิก
4 มกราคม 2564 192,268.62 รายชื่อสมาชิก