รอบแจคพอทย้อนหลัง

MAJOR Jackpot

รอบวันที่ จ่ายแจคพอต สมาชิกที่ได้
6 มีนาคม 2564 58,748.72 รายชื่อสมาชิก
5 มีนาคม 2564 32,039.95 รายชื่อสมาชิก
4 มีนาคม 2564 22,904.74 รายชื่อสมาชิก
3 มีนาคม 2564 29,633.59 รายชื่อสมาชิก
2 มีนาคม 2564 62,986.58 รายชื่อสมาชิก
28 กุมภาพันธ์ 2564 74,626.09 รายชื่อสมาชิก
27 กุมภาพันธ์ 2564 46,881.75 รายชื่อสมาชิก
26 กุมภาพันธ์ 2564 37,301.53 รายชื่อสมาชิก
25 กุมภาพันธ์ 2564 64,666.20 รายชื่อสมาชิก
23 กุมภาพันธ์ 2564 26,403.89 รายชื่อสมาชิก
22 กุมภาพันธ์ 2564 21,888.38 รายชื่อสมาชิก
21 กุมภาพันธ์ 2564 21,778.45 รายชื่อสมาชิก
19 กุมภาพันธ์ 2564 41,143.20 รายชื่อสมาชิก
18 กุมภาพันธ์ 2564 64,733.22 รายชื่อสมาชิก
17 กุมภาพันธ์ 2564 35,064.49 รายชื่อสมาชิก
14 กุมภาพันธ์ 2564 91,219.00 รายชื่อสมาชิก
12 กุมภาพันธ์ 2564 74,169.19 รายชื่อสมาชิก
11 กุมภาพันธ์ 2564 98,506.85 รายชื่อสมาชิก
9 กุมภาพันธ์ 2564 52,071.29 รายชื่อสมาชิก
8 กุมภาพันธ์ 2564 110,544.73 รายชื่อสมาชิก

MINOR Jackpot

รอบวันที่ จ่ายแจคพอต สมาชิกที่ได้
1 มีนาคม 2564 107,287.37 รายชื่อสมาชิก
22 กุมภาพันธ์ 2564 81,360.09 รายชื่อสมาชิก
15 กุมภาพันธ์ 2564 104,510.75 รายชื่อสมาชิก
8 กุมภาพันธ์ 2564 130,597.35 รายชื่อสมาชิก
1 กุมภาพันธ์ 2564 137,547.52 รายชื่อสมาชิก
25 มกราคม 2564 166,667.87 รายชื่อสมาชิก
18 มกราคม 2564 83,185.07 รายชื่อสมาชิก
11 มกราคม 2564 154,069.85 รายชื่อสมาชิก
4 มกราคม 2564 192,268.62 รายชื่อสมาชิก
28 ธันวาคม 2563 79,304.52 รายชื่อสมาชิก
21 ธันวาคม 2563 65,791.22 รายชื่อสมาชิก
14 ธันวาคม 2563 78,497.79 รายชื่อสมาชิก
7 ธันวาคม 2563 262,533.05 รายชื่อสมาชิก
30 พฤศจิกายน 2563 29,070.27 รายชื่อสมาชิก
23 พฤศจิกายน 2563 157,965.15 รายชื่อสมาชิก
16 พฤศจิกายน 2563 109,062.55 รายชื่อสมาชิก
9 พฤศจิกายน 2563 156,701.84 รายชื่อสมาชิก
2 พฤศจิกายน 2563 143,341.04 รายชื่อสมาชิก
26 ตุลาคม 2563 130,918.19 รายชื่อสมาชิก
19 ตุลาคม 2563 109,870.83 รายชื่อสมาชิก