รอบแจคพอทย้อนหลัง

MAJOR Jackpot

รอบวันที่ จ่ายแจคพอต สมาชิกที่ได้
14 มิถุนายน 2564 56,267.42 รายชื่อสมาชิก
12 มิถุนายน 2564 116,881.71 รายชื่อสมาชิก
8 มิถุนายน 2564 34,034.67 รายชื่อสมาชิก
7 มิถุนายน 2564 39,548.26 รายชื่อสมาชิก
6 มิถุนายน 2564 64,967.40 รายชื่อสมาชิก
4 มิถุนายน 2564 29,216.56 รายชื่อสมาชิก
3 มิถุนายน 2564 65,472.84 รายชื่อสมาชิก
2 มิถุนายน 2564 97,932.97 รายชื่อสมาชิก
1 มิถุนายน 2564 35,471.35 รายชื่อสมาชิก
31 พฤษภาคม 2564 50,171.78 รายชื่อสมาชิก
30 พฤษภาคม 2564 46,192.43 รายชื่อสมาชิก
29 พฤษภาคม 2564 33,156.26 รายชื่อสมาชิก
25 พฤษภาคม 2564 34,781.32 รายชื่อสมาชิก
23 พฤษภาคม 2564 21,146.85 รายชื่อสมาชิก
22 พฤษภาคม 2564 31,441.22 รายชื่อสมาชิก
21 พฤษภาคม 2564 35,135.98 รายชื่อสมาชิก
20 พฤษภาคม 2564 41,797.36 รายชื่อสมาชิก
19 พฤษภาคม 2564 51,310.88 รายชื่อสมาชิก
18 พฤษภาคม 2564 43,751.04 รายชื่อสมาชิก
17 พฤษภาคม 2564 28,354.37 รายชื่อสมาชิก

MINOR Jackpot

รอบวันที่ จ่ายแจคพอต สมาชิกที่ได้
14 มิถุนายน 2564 90,029.35 รายชื่อสมาชิก
7 มิถุนายน 2564 144,355.70 รายชื่อสมาชิก
31 พฤษภาคม 2564 67,457.23 รายชื่อสมาชิก
24 พฤษภาคม 2564 99,098.46 รายชื่อสมาชิก
17 พฤษภาคม 2564 159,166.30 รายชื่อสมาชิก
10 พฤษภาคม 2564 83,474.28 รายชื่อสมาชิก
3 พฤษภาคม 2564 127,106.31 รายชื่อสมาชิก
26 เมษายน 2564 166,840.01 รายชื่อสมาชิก
19 เมษายน 2564 83,065.20 รายชื่อสมาชิก
12 เมษายน 2564 190,612.03 รายชื่อสมาชิก
5 เมษายน 2564 78,199.84 รายชื่อสมาชิก
29 มีนาคม 2564 101,004.42 รายชื่อสมาชิก
22 มีนาคม 2564 95,492.61 รายชื่อสมาชิก
15 มีนาคม 2564 147,212.13 รายชื่อสมาชิก
8 มีนาคม 2564 92,868.49 รายชื่อสมาชิก
1 มีนาคม 2564 107,287.37 รายชื่อสมาชิก
22 กุมภาพันธ์ 2564 81,360.09 รายชื่อสมาชิก
15 กุมภาพันธ์ 2564 104,510.75 รายชื่อสมาชิก
8 กุมภาพันธ์ 2564 130,597.35 รายชื่อสมาชิก
1 กุมภาพันธ์ 2564 137,547.52 รายชื่อสมาชิก